Tvoju narudžbenicu za robu možemo da primimo putem sajta, telefona ili mejla, kako god da tebi više odgovara. Ukoliko su artikle koje si naručio raspoložive, artikle se rezervišu na tvoje ime u trajanju od 24 časa. Potvrdu narudžbenice (u vidu predračuna) i obaveštenje o rezervaciji ćemo ti poslati putem mejla i sms-a. Ukoliko robe koje si naručio nisu raspoložive, naša je obaveza da te o tome obavestimo i ponudimo odgovarajuću zamenu ukoliko je to moguće. Narudžbenice prispele do 15 časova, obrađuju se istog dana, a narudžbenice prispele nakon 15 časova obrađuju se narednog radnog dana. Narudžbina se smatra potvrđenom sa tvoje strane izvršenjem uplate celokupnog iznosa koji je naznačen na predračunu i u okviru roka važnosti predračuna. Naša je obaveza da naručene robe isporučimo saobrazno ugovoru na daljinu koji smo sa tobom sklopili.

Sastavni deo ovih uslova su i:

  • Isporuka
  • Saobraznost robe
  • Garancija zadovoljstva
  • Garancija kvaliteta
  • Načini plaćanja
  • Zaštita privatnosti
  • Opisi, cene i raspoloživost
  • Saglasnost i promene