Aurooutlet ima obavezu da čuva privatnost svih svojih korisnika.

Prikupljaju se samo neophodni, osnovni podaci i podaci neophodni za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima, i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Svi podaci o korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla.

Svi zaposleni u Aurooutlet-u i naši poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

 

Odnos Internet prodavnice Aurooutlet i kupca regulisana je međusobnim obavezama kupovine preko Internet prodavnice Aurooutlet, a u skladu sa opštim uslovima. Svaki korisnik usluge Internet prodavnice Aurooutlet ima korisničko ime i lozinku koji mu služe za prijavu. Lozinka je tajna i poznata samo korisniku koji je dobija putem svoje elektronske adrese. Korisnik je dužan da vodi računa da njegovo ime i lozinku koristi samo on, ili lice ovlašćeno da postupa u njegovo ime.

Opšti uslovi poslovanja definišu delatnost Internet prodavnice Aurooutlet, korisnike prava i poslovni odnos između prodavca i kupca.